Jau trečius metus Gabijos gimnazistai dalyvauja visuotinėje atvirų durų dienoje “Šok į tėvų klumpes”. Tai puiki galimybė mokiniams iš arčiau susipažinti su profesijomis ir karjeros galimybėmis.

Šiemet Ic klasės mokiniai lankėsi Mažeikių rajono policijos komisariate, kur bendruomenės pareigūnė Audronė Jurdonaitė – Ostrauskienė supažindino su policijos pareigūno profesija ir darbo specifika, pristatė mokymosi galimybes Lietuvos policijos mokykloje bei studijas Vilniaus M. Romerio universitete. Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti policijos komisariatą, laikino sulaikymo kameras, kiemo teritoriją, tarnybinius automobilius. Didelį įspūdį paliko miesto stebėjimo kameros, kurios įrengtos viešajai tvarkai užtikrinti ir gali priartinti vaizdą net 37 kartus. Tai pat mokiniai susipažino su komisariato struktūra, darbo specifika, baudžiamąja ir administracine atsakomybe, nepilnamečių dažniausiai padaromais teisės pažeidimais. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti komisariate esantį policijos muziejų - jame surinkti eksponatai iš praėjusio tūkstantmečio. Sužinojome, kad mokiniai, norintys labiau susipažinti su policijos pareigūno profesija, gali tapti jaunaisiais policijos rėmėjais ir padėti policijos pareigūnams vykdyti teisės pažeidimų bei nusikalstamų veikų prevenciją.

Taigi, policijos pareigūnų šūkis ”Ginti, saugoti, padėti” tiksliai apibūdina policijos pareigūnų darbą, kuris reikalauja puikaus fizinio ir psichologinio pasiruošimo, įstatymų žinojimo, yra sunkus, tačiau kartu labai reikalingas ir svarbus.

I c klasės vadovė Jolanta Rupšienė